Friskrivning

TERMS OF WEBSITE USE

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för allmänt informationssyfte. Informationen tillhandahålls av Bebeconfort och medan vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt gör vi inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om webbplatsens, informationens, produkters, tjänsters eller relaterad grafiks fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet och tillgänglighet, oavsett syfte. Eventuellt förtroende du lägger på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kan vi hållas ansvariga för förlust eller skada, inklusive utan begränsning indirekt förlust eller skada eller följdskada, eller någon förlust eller skada oavsett slag som uppstår på grund av förlust av data eller vinst som uppstår ur, eller i samband med, användningen av denna webbplats.

Genom denna webbplats kan du länka till andra webbplatser som inte är under Bebeconfort kontroll. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatsers karaktär, innehåll eller tillgänglighet. Förekomsten av länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller bifall för de synpunkter som uttrycks där.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att webbplatsen fungerar som den ska. Men Bebeconfort tar inget ansvar för, och kan inte hållas ansvarigt, om webbplatsen är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.